VI ER ENGASJERTE OG EFFEKTIVE

Vi arbeider klokt, oppdatert og enkelt

På fornavn

med kundene

Vi i Allianse Regnskap ønsker å gjøre det enklere for deg å være kunde. Systemet vårt fungerer som en oppskrift for deg. Det gir god arbeidsdeling, null dobbeltarbeid og mye automatisering.

Vi har programvareløsninger og arbeidsmetodikk som skaper ryddighet mellom deg som kunde og oss som regnskapsbyrå. Vi er i skyen og alltid oppdatert. Prosessene er automatiserte i stor grad. Tid blir frigjort for deg til å bruke på din virksomhet. Klokt. Oppdatert. Enkelt.

Våre 40 flotte ansatte er lokaliserte i Sandnes. Vi har kunder fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør, og  kundene våre er fra alle bransjer. Hovedvekten av kundene omsetter for mer enn 10 millioner per år, og i likhet med oss er de interesserte i å utnytte mulighetene som ligger i moderne teknologi.

Hver medarbeider hos oss har ansvar for et begrenset antall kunder. En-til-en-relasjoner står svært sentralt i arbeidet vårt – hos oss er vi på fornavn med deg som kunde.

Vi er ikke avhengig av at din programvareløsninger samsvarer med vår. Uansett hvilket salgs- og registreringssystem dere bruker, kan vår skybaserte plattform tilpasse datafangst rett inn i regnskapet.

Vi er involvert i mange delprosesser på regnskaps- og økonomiområdet, der graden av deltakelse varierer fra kunde til kunde. For å sikre god kommunikasjon og en ryddig prosess er det derfor viktig å definere hvem som skal gjøre hva, og når den enkelte oppgaven skal gjøres. Dette er den viktigste oppgaven vår i forbindelse med oppstart med deg som ny kunde.

For å unngå dobbeltarbeid har vi en utstrakt bruk av filoverføring mellom de enkelte delsystemene. Dette gjør oss mindre sensitive for registreringsfeil.

Vi jobber blant annet for:

 • At vi har tilgang til hverandres systemer gjør at all tidkrevende papirflytting blir overflødig

   
  Bodil Skjørestad Daglig leder, Norges Kokkemesteres Landsforening
 • Kompetansen til Allianse Regnskap har gitt oss enda bedre tid til å ha optimalt gjestefokus.

  Agnes Berntsen Hotelldirektør, Strand Hotel Fevik
 • En god arbeidsfordeling mellom oss og Allianse Regnskap har gitt en utrolig effektiv regnskapsprosess.  

  Magnus Skretting Daglig leder, Sterling White Halibut
Kontakt oss

Hei! Vi svarer gjerne på dine spørsmål. Send oss en mail så hører du fra oss.