HOTELLSPESIALIST

Allianse Regnskap er det eneste regnskapsbyrået i Norge som har spesialisert seg på hotell- og restaurantbransjen. Dette er viktig når du skal vurdere regnskapsførsel for hotell- og restaurantvirksomheten din.

Allianse Regnskap

  • er spesialister på hotellregnskap – flere av våre medarbeidere har jobbet i hotellbransjen
  • eliminerer tidkrevende manuelle arbeidsprosesser og feilkilder ved systematisk bruk av teknologi – alle data fra ditt hotellsystem hentes elektronisk over til regnskapet
  • holder seg fortløpende oppdatert om din bransje og regnskap som fagområde – kunnskap vi deler med deg
  • har faste rutiner for fortløpende kontroll av regnskapet

For kundene våre vektlegger vi formaliserte rutiner og prosesser. Arbeidsoppgaver og fremdrift defineres ned til minste detalj for å sikre en tilfredsstillende prosess. Vi bruker en rekke maler for å få best mulig kvalitet på arbeidet som utføres.

Gjennom et velfungerende filoverføringssystem kan vi motta alle data fra hotellsystemer elektronisk inn i regnskapssystemet vårt. Vi kan også levere fakturaer fra dine leverandører direkte på web, som dere som kunde så kan godkjenne på en enkel måte. Tilgang på hverandres systemer gir kort vei mellom oppdrag og gjennomføring.

Din regnskapsfører må:

  • vite hva som er viktig for din type virksomhet
  • være oppdatert på ny teknologi slik at tidsbruken blir mest mulig effektiv

Du ønsker:

  • enkle, tydelige regnskapsoppgaver som krever minst mulig av tiden din
  • et avstemt og lett tilgjengelig regnskap, til enhver tid
  • at overgang til ny regnskapsfører ikke krever ekstraarbeid for deg som kunde – vi har egne kontaktpersoner hos alle hotellsystemleverandørene
  • at regnskapsførsel skal ha en kjent kostnadsramme
Ingvild
Ingvild
Ingvild M. Bjørnboe-Iversen, driftsdirektør Smarthotel:
Det jeg forbinder med Allianse er effektivitet, nøyaktighet og god service.
Kontakt oss

Hei! Vi svarer gjerne på dine spørsmål. Send oss en mail så hører du fra oss.